Posts etiquetados ‘función pública’

Os 65

Domingo, 21 de Setembro, 2008

Ademais do que conto na miña sección semanal de cada domingo, isto da anulación da convocatoria de 65 prazas de persoal para a Deputación ten un par de interpretacións interesantes, que non sei eu se andarán a darlle ás voltas no equipo de goberno.

  1. Como só son válidas 18, porque é o tope que admite a Lei, cabería a posibilidade de aceptar 18 prazas. Pero… cales? Que se fai cos que excedan do cupo?
  2. Disque hai algún precedente dunha oposición anulada por unha sentenza na que, ao final, despois doutro longo proceso xudicial, a Administración implicada tivo que admitir por narices aos anulados, que se sintiron discriminados. Se non me equivoco, é algo parecido ao que pasou cos veterinarios e a Consellería do Medio Rural.

Se cadra, pode que esta semana que agora comeza saiamos de dúbidas. Aínda que a Deputación ten un prazo de dous meses para facer cumprir a sentencia. Dende logo, desta está claro que non vai ser Manuel Martínez quen se dirixa á Xustiza para esixir o seu cumprimento.

Orzamentos

Venres, 11 de Xaneiro, 2008

Hoxe tomou posesión como interventora da Deputación quen ocupaba este cargo no Concello de Lugo dende 1990, Rosa Abelleira. Polo tanto, xa está todo listo para que o novo equipo presente os seus primeiros orzamentos. A cousa non é tan doada, a xulgar polo que nos teñen anunciado dende que tomaron posesión. Hai que meter partidas para pagar o canon hidroeléctrico, para saldar débedas históricas, para os parques provinciais de bombeiros, a proposta de obras do antigo POL (creo que agora o chaman ‘Fondos Feder’ e vaino repartir a Xunta)… E, ademais, hai que contentar aos dous socios. Moitos cartos se van mover.

Hoxe, por certo, aprobáronse definitivamente os da Deputación da Coruña para este ano, despois de rexeitar a alegación duns funcionarios. Son 197 millóns de euros. A de Ourense anda polos 77,4 millóns. E a de Pontevedra baixounos a 145 millóns, un 2,33 por cento menos que no 2007, “como consecuencia da retirada do POL”. Interesante precedente.